• plaaspot

KAROO BIKERS RY VIR FETALE ALKOHOL SINDROOMDie Karoo Bikers trotseer ‘n baie koue wintersoggend vir Fetale Alkohol Sindroom bewusmaking op Sondag 27 Mei 2012. Die beplande roete vanaf Carnarvon via Loxton, Pampoenpoort tot in Vosburg is afgelê deur vroue sowel as mans bikers. Om grondpad met ‘n bike te ry is uithouvermoë, maar die heerlike ontbyt by Die Ketel in Vosburg het alles die moeitewerd gemaak.


Hierdie dag is die eerste bewusmakingsveldtog wat deur Asibambane Caretakers van stapel gestuur is. Verskeie ander bewusmakinsveldtogte word beplan. Die Karoo Bikers se harte was baie oop vir Fetale Alkohol Sindroom bewusmaking. Asibambane bedank alle Karoo Bikers vir hulle entoesiasme en bereidwilligheid om te help met die projek.


Vir enige navrae oor die Karoo Bikers kan Pieter Snyman gekontak word by 0835558003.

Geskryf deur Hanlie Snyman, 7 Alheitstraat, Carnarvon, 0533823733